????گای کاوازاکی؛ نظریه پرداز اپل: از پدیده ای صحبت می کند که استیو جابز آن را به نام «انفجار ابله ها» نامگذاری می کند. ????وقتی مدیری با استانداردها و مهارتِ سطح A انتخاب می شود، این مدیر اطراف خود را از نیرو های متخصص و با سطح استاندارد A پر می کند. ????برعکس، اگر شروع به پایین آوردن استاندارد های خود کنید و به سطح Bها اجازه ورود به سازمان را بدهید، افرادی با سطح توانایی C را جذب خواهند کرد تا احساس برتری بیشتری کنند. منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

قرن بازی اصفهان سازه - ساختمان سازی - سایت تخصصی ساختمان ایران فیلم | دانلود فیلم رایگان قالیشویی در اصفهان | خلیج فارس محمد جواد مخبریان Javad mokhberian ارس فورج tamireojaqgazelofratech takerb شرکت افشار